Τοποθέτηση λέβητα Immergas Victrix TT 24kw

Τοποθέτηση λέβητα Immergas Victrix TT 24kw και σύνδεση στο υπάρχων δίκτυο  στην περιοχή μετέωρα -Θεσσαλονίκη   

Τοποθέτηση λέβητα Immergas Victrix TT 24kw και σύνδεση στο υπάρχων δίκτυο  στην περιοχή μετέωρα -Θεσσαλονίκη