Συντηρηση συστήματος κλιματισμού

37.50

1 Καθαρισµός στοιχείου  εξωτερικής µονάδας με χημικό υγρό

2 Καθαρισµός  φίλτρων εσωτερικής µονάδας

3 Καθαρισµός  στοιχείου  εσωτερικής µονάδας με χημικό υγρό

4 Ψεκασµός στοιχείου εσωτερικής µονάδας µε ειδικό µυκητιοκτόνο – αντιβακτηριακό

5 Έλεγχος των ρακόρ και σύσφιξη όπου απαιτείται

6 Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόδοσης των ανεµιστήρων

7 Έλεγχος των µονώσεων σωλήνων

8 Καθαρισµός των λεκανών από βουλωµένες αποχετεύσεις

9 Ηλεκτρολογικός έλεγχος καλωδίων

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: