• Τύπος Λειτουργίας: Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση: 30KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 98%-108%
  • Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος 75cm
  • Γρήγορη παροχή ζεστού νερού χρήσης