• Τύπος Λειτουργίας: Συμβατικός
  • Ονομαστική απόδοση : 24KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 94,5%
  • Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος 75cm
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης