• Τύπος Λειτουργίας: Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση : 24KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 97,7%-106,5%
  • Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος 75cm Φ60/100
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης