• Τύπος Λειτουργίας:Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση:30KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ:98%-108%
  • Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος 75cm
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης