• Τύπος Λειτουργίας: Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση (Btu/h): 24KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 98%-108%
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  • Περιλαμβάνεται καπνοδόχος 75cm
  • Διαμόρφωση ισχύος 1:10 (inverter λειτουργία)