• Τύπος Λειτουργίας: Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση : 35KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 97,6%-107,2%
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  • Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος 75cm Φ60/100
  • Διαμόρφωση ισχύος 1:10 (λειτουργία inverter)