• Τύπος Λειτουργίας: Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση (Btu/h): 25KW
  • Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 98%-108%
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  • Περιλαμβάνεται ομμόκεντρη καπνοδόχος 75cm Φ60/100
  • Περιλαμβάνεται το χειριστήριο CLIMA MANAGER
  • Περιλαμβάνεται αισθητήρας περιβάλλοντος
  • Ιδανικός για εξωτερικούς χώρους