• Τύπος Λειτουργίας: Συμπύκνωσης
  • Ονομαστική απόδοση : 20KW
  • Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  • Διαμόρφωση ισχύος 1:7 (inverter λειτουργία)
  • Περιλαμβάνεται καπνοδόχος 75cm