Τμημα Service

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι η δύναμή μας. Καθημερινά οι τεχνικοί της Home Gas προσφέρουν το σύνολο των γνώσεών τους, για την εξασφάλιση της βέλτισης άνεσης για εσάς.

Πλήρης αποθήκη ανταλλακτικών.

Συνεχής εκπαιδευτικά σεμινάρια πάνω στα προϊόντα που διαθέτουμε στην ελληνική αγορά.

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των προϊόντων.

Έπειτα από την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για  κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, ή για βιομηχανική εγκατάσταση είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Μαζί με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης  παραδίδονται στο χρήστη οδηγίες χρήσης, καθώς και το βιβλίο συντήρησης (service) το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Διενεργώντας τακτική συντήρηση επιτυγχάνουμε:

– Ασφάλεια της εγκατάστασης
– Μακροζωία της εγκατάστασης
– Εξοικονόμηση καυσίμου

Η εταιρεία μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εγκατάστασης του  συστήματος θέρμανσης προσφέρει εναλλακτικά πακέτα συντήρησης. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να υπογράψει συμβόλαιο για συντήρηση της εγκατάστασης, πέραν από την εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, επιτυγχάνει και συνεχή υποστήριξη από την εταιρεία μας και επωφελείται και με οικονομικό κέρδος καθώς τυγχάνει οικονομικότερης χρέωσης από τυχών επισκευή βλάβης χωρίς υπογραφή συμβολαίου.

Τα πακέτα συντήρησης που αναφέραμε παραπάνω  περιλαμβάνουν:

  1. Την τακτική συντήρηση του δικτύου των σωληνώσεων και των οργάνων ελέγχου τα οποία είναι τοποθετημένα (βάνες αποκοπής, βαλβίδες πυροπροστασίας, ταυ-καθαρισμού, αντικραδασμικά, vps, φίλτρα αερίου)
  2. Τη ρύθμιση του καυστήρα
  3. Τον έλεγχο των καυσαερίων τα οποία αποτελούν δείκτη της καλής λειτουργίας του καυστήρα-λέβητα.
  4. Έλεγχος λειτουργίας του ανιχνευτή αερίου (σε περίπτωση εγκατάστασης Φυσικού Αερίου).

Εντός του πλαισίου της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και των υπηρεσιών συντήρησης, διαβεβαιώνουμε ότι δεν αρκούμαστε και δεν εφησυχαζόμαστε στις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρουμε μέχρι σήμερα, αλλά ενημερωνόμαστε διαρκώς για κάθε νέα εξέλιξη στο χώρο μας, βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας, εκσυγχρονίζουμε διαρκώς τα προϊόντα μας και βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη προτείνοντάς του υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις σε κάθε πρόβλημα.